Napíšte nám

Ak chcete dostať do budovy čerstvý vzduch efektívne, téme vzduchotechnika (vetranie, rekuperácia) sa nevyhnete.

Čo je to vzduchotechnika?

Vzduchotechnické zariadenia slúžia na úpravu a distribúciu vzduchu. 

Patrí sem:

 • Ohrievanie vzduchu
 • Chladenie vzduchu
 • Zvlhčovanie vzduchu
 • Sušenie vzduchu
 • Filtrácia vzduchu
Vzduch od TechMana

Len krok od sviežeho vzduchu

Obrázok ilustrujúci únik tepla pri manuálnom vetraní priestoru

Vetranie priestoru je možné vykonávať tradičným spôsobom, a to ručným otváraním okien. Takýto spôsob je však nie len pracný, ale ide aj o to, že výmena vzduchu prebieha na úkor energetickej efektivity - zjednodušene povedané, za vetranie vzduchu platíte viac na energiách.

Ak sa rozhodujete nad efektívnym manažmentom výmeny a úpravy vzduchu vo svojich priestoroch, v spoločnosti TechMan vám radi podáme pomocnú ruku.

rekuperacna schema v rodinnom dome
 • 1. Správny návrh

  Návrh VZT zariadenia, rozvodov, distribučných elementov, izolácie a závesného systému, vzhľadom na konkrétne navrhované prostredie a priestor.

  Pri návrhu je potrebné zohľadniť všetky požiadavky vetraného priestoru: trieda filtrácie, výkon, prívod a odvod presného množstva vzduchu v danej zóne, správna úprava teploty a vlhkosti.

 • 2. Dodávka

  Dodanie certifikovaných zariadení a ďalších potrebných VZT komponentov

 • 3. Montáž a Uvedenie do Prevádzky

  Nechajte našich skúsených technikov postarať sa o všetko, od montáže až po úplné spustenie systému.

 • 4. Vysvetlenie Systému

  Zaučíme vás, aby ste mohli váš nový systém plne využívať.